Malekko Heavy Industry: Effects

Malekko Diabolik Bass Fuzz Quick View
Malekko Diabolik Bass Fuzz $149.00
Malekko Omicron CHORUS Quick View
Malekko Omicron CHORUS $140.00
Malekko Omicron VIBRATO Quick View
Malekko Omicron VIBRATO $140.00

Malekko Omicron E.FILTER Quick View
Malekko Omicron E.FILTER $119.00