Key/Synth/MIDI: $1,000 to $2,000

Korg Kross 2 88-Key Synthesizer - Matte Black Quick View
Korg Kross 2 88-Key Synthesizer - Matte Black $1,179.99
Korg Krome EX Music Workstation - 88 Keys Quick View
Korg Krome EX Music Workstation - 88 Keys $1,649.99
Korg Krome EX Music Workstation - 73 Keys Quick View
Korg Krome EX Music Workstation - 73 Keys $1,249.99

Korg Krome EX Music Workstation - 61 Keys Quick View
Korg Krome EX Music Workstation - 61 Keys $1,049.99