Electro Faustus

Electro Faustus Noise Devices EF102 Photo Theramin Quick View
Electro Faustus Noise Devices EF102 Photo Theramin $90.00
Electro Faustus EF114 Simulacrum Looper Quick View
Electro Faustus EF114 Simulacrum Looper $180.00
Electro Faustus EF102 Photo Theremin Quick View
Electro Faustus EF102 Photo Theremin $117.00

Electro Faustus EF110M Blackfly Modular Quick View
Electro Faustus EF110M Blackfly Modular $135.00
Electro Faustus EF115 Super Disruptor Quick View
Electro Faustus EF115 Super Disruptor $135.00
Electro Faustus EF113 Fugue State Quick View
Electro Faustus EF113 Fugue State $117.00

Electro Faustus Noise Devices Guitardammerung EF111 Distortion Quick View
Electro Faustus Noise Devices Guitardammerung EF111 Distortion $117.00
Electro Faustus Noise Devices EF110 Blackfly Metallic Swarm Generator Quick View
Electro Faustus Noise Devices EF110 Blackfly Metallic Swarm Generator $153.00
Electro Faustus Noise Devices EF109 Drone Thing Quick View
Electro Faustus Noise Devices EF109 Drone Thing $171.00

Electro Faustus Noise Devices Drum Thing EF105 Percussion Device Quick View
Electro Faustus Noise Devices Drum Thing EF105 Percussion Device $72.00
Electro Faustus Noise Devices Guitar Disruptor EF103 Overdrive/Octave/Oscillation Quick View
Electro Faustus Noise Devices Guitar Disruptor EF103 Overdrive/Octave/Oscillation $90.00